من و تو

من و تو!

من و تو؟!!!

Coming soon!.......

/ 8 نظر / 17 بازدید

من و تو چی ؟ باقیش چیه !

من و تو چی ؟ باقیش چیه !

ارمغان

Coming soon!....

......

وبلاگت یه تلنگره واسم.همشو خوندم.ینی دارم اشتباه میکنم؟ ینی بچسبم به همینجا؟ بدجور میفهممت. لیسانس هم دانشکاهیت بودم.پشت ارشد مونددم.داشتم میرفتم از اینجا که قبول شدم. ولی میخوام برم وقتی تموم شه.اشتباه میکنم؟؟؟؟؟

کامران

چی میدونم!!!! همه چی ریخته روسرم دیگه.

Kid

سلام توی کوتاه مدت نمی خوام بر گردم اما توی بلند مدت قصد رفتن به کانادا تو سرم هستش ببینم خدا چی می خواد