از آسمان تا خاك.. از پرواز تا كاشت !

·     از آسمان تا خاك.. از پرواز تا كاشت !

·    ... بذار دستامو توي خاك سرد بارور فرو كنم، بذار از خودم چيزي خلق كنم، بذار به اونجايي برم كه بهش متعلقم ... منو رها كن!

·    نميدونم .. بهش ميگن حكمت، يا قسمت، يا قانون جذب،.. ولي حس ميكنم اونروز كه منو توي آسمان تنها نذاشتي ، شايد صداي قلبم رو شنيده بودي...!

2rmupv7.jpg

/ 4 نظر / 13 بازدید
مرد خاکی

بذار دستامو توي خاك سرد بارور فرو كنم.. ميبينم از خاک حرف ميزنی موفق باشی

!

عجيب بود مثل خودت!

هومن

پستت جالب بود و انگار از پس حادثه ای می اومد. ولی فونتش خيلی درشت بود.

khaleban

ساعتها را بگذاريد بخوابند..... بيهوده زيستن شمارش ندارد