نقاهت

يه هوای تازه. يه حال و هوای تازه. قدم زدن در جاده ای مه آلود. اما بی خيال و آرام.

از يه پوچی به بی خيالی رسيدن : از يه بحران به آمادگی کسب انرژی رسيدن.

و يه عالم پشتيبان خوب.خواسته يا ناخواسته. از يه کتاب خوب بگير تا چند جمله که با عجله نوشته شد.

/ 8 نظر / 4 بازدید
sima

The future belongs to those who believe in th beauty of their dreams

sima

من خوشبختی ام آن زمان نیست که موفق شده ام بلکه موفقيت من زمانی است که احساس خوشبختی کنم.

کیومر ث

من که نفهميديم چی می خواستی بگی . به من سر بزن آپ کردم . اين سايت هم اگه تونستی برو www.biodive.org

ارمغان

خيلي مبهم مينويسم؟ اگه اينطوره حتما بگين تا از اين ببعد سعي كنم بهتر بنويسم.

Hooman

گوش هست .. دهان پاسخگو نيست ..

Hooman

http://www.persianpetition.com/sign.aspx?id=74bfcac5-a6a1-4d0b-a758-1ebef9d503a5

mahmoode monemian

سلام ارمغان نوشته نای شما از نهاد دلتون بلند ميشه که اينو هر خوانندهای درک ميکنه.شما در آينده نويسنده بزرگی خواهيد شد اگر همينطور خوب ادامه بدين.

رزا

سلام. خوبي. دختر خوب منظورت از بيننده خارجي كي بود