دیزی

من و آفتاب، من و عید!

من و یعالمه نقشه اتوبوسهای بایرویت توی لب تابم!

من و خونه. با سوسکهاش! با آفتاب پشت پنجره ش، و بوی زعفران.

من و کارل، من و فلکر! من و جی سی ای! من و ساحل ایتالیا!

من و جمعیت مردم خوشحالی که ساعت ٧ شب از تنهایی گریه نمیکن.

من و رُت مِین!! من و حراج و کینگ برگر و آبجو با طعم توت فرنگی!

من و عشق و تجربه.

من با زندگیم یه دیگ دیزی پخته ام!!!!

/ 2 نظر / 16 بازدید
Kid

سال نو مبارک