برمیگردم که یوروی 1290 تومانی رو 1670 تومن بفروشم!!

این از بایرویت، این از فرانکفورت، این از بانک، این از ازدواج!

فرانکفورت این روزا قشنگ و آفتابیه. یه بوی خوبی میده که منو شاد میکنه. توی فراکفورت میتونم با تی شرت و شلوار کوتاه راه برم و باد خنک آغشته به اسانس درختهای مخصوصش لابلای موهام بپیچه. بایرویت این روزا خنک با نم نم بارونه. جای جای شهر منو یاد روزای اول میندازه. و از لباس پوشیدن پیرزنها، کافه های بستنی و اوتوبوسهای منظمش ذوق میکنم.

اما من یه میلیمتر از جای خالی ترو با ده ها هزار مزیت اروپایی پر نمیکنم.

من برمیگردم که علیرغم تمام مشکلات، زندگی کنم.

 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
ف

امیدوارم لیاقت این همه محبت داشته باشم .

کامران

منم امیدوارم. برات آرزوی خوشبختی میکنم. گاهی در فوتبال بهترین حرکت یه پاس به عقب برای یه شوت قوی و دقیق می باشه.