دومین روز

و من همه چیز برام تازه س. و هر بار میخوام برم سر کلاس استرس دارم. از اینکه سر کلاس قهوه میخورن تعجب میکنم. از اینکه وقتی آدرس میپرسم از یه خانم آلمانی میاد دست منو میګیره میبره دم در میذاره حیرت میکنم! و از اینکه فعلا اینکه فعلا اینجا همه چیز عجیب و غریبه دارم توشون ګم میشم...

و لال بازی رو بهتر از آلمانی یاد میګیرم!

/ 0 نظر / 16 بازدید