پرستش

حقارت. یاس. سرما..

معمولاً در این جا نسخه این بود : عشق.

نسخه ای که بارها شکست خورد.

چون پزشکش نفهمید معنای احساس امنیت، دلخوشی و اتکا؛ عشق نیست.

 وابستگی است!

انقدر در هیلگارد و ساراسون گم شد که یادش رفت اصیل ترین میل آدمی پرستش است.

حالا میدانم که مسئله ژنهای ناهنجار نیست. مسئله قلبی است که اساساً پرستش میخواهد. و هرگاه بتی را میپرستد بت خودش را فراری میدهد.

/ 2 نظر / 13 بازدید
مریم

خوشحالم که خوب تحلیل کردی..دکتر واقع گرایی هستی..[لبخند][لبخند]