چالش

یادمه یک معلم شیمی داشتم، که همیشه با عصبانیت به ورقه من نگاه میکرد و میگفت ارمغات فقط سوالای سخت رو حل میکنه، آسونا رو خالی میذاره!!!!

فقط او فهمید مشکل منو!

/ 5 نظر / 20 بازدید
kid

نشان دادی که قبلاَ آماده روزهای سخت شدی همانند سوالات سخت

کامران

اما بازدهیت اینو نشون نمی ده!!!!!!!!

[عینک][گل]