چه باید کرد؟

تنها دشمنان حقیقت را میگویند. دوستان و عاشقان مدام دروغ میگویند چون گرفتار تار عنکبوت احساس وظیفه میشوند.

استفان کینگ

تحسین؟ عیبجویی؟ محبوبیت..کم خوابی!! طنز؟؟ توهین! گذشته ها..خاطرات قدیم.. چرا؟؟؟؟؟@!)*&*^#

/ 2 نظر / 11 بازدید