خواستم بگم...

من زنده ام...

و خوشحال لبخند

اما نمیدونم چرا, زیاد حس پرشین بلاگ ندارم. شاید چون دیگه مد نیست! شاید چون بهتر تر از اون زیاده ساکت 

اما بهرحال من اینجا هستم.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید