راستشو بخواين يه وبلاگ ديگه ساختم.. از اينجا خسته شدم. شايد يه كمي لوسم، ولي خوشم نيومد. از خودسانسوري خوشم نيومد. از اينكه همنهاد بهم برچسب محيط زيستي زد خوشم نيومد؛ برچسب چه خوب چه بد يه وصله ي اضافه س. نميخوام تحملش كنم. از اينكه اسمم شفافيت مطالبم رو زايل كنه خوشم نيومد. بنابراين يكي ديگه شدم. رفتم تو يه جمع ديگه. جالب بود. يه اسم ديگه. يه هويت ديگه.راسي بهتون بگم كه بلاگفا امكاناتش بيشتره ها!.. خلاصه يه سري حرف شفاف ، به يه سري آدم متفاوت هديه دادم.قشنگ بود. روراستي هميشه قشنگه. ولي دلم تنگ شد.دلم براي شهرت تنگ شد!!

سال خوكه.. منم متولد سال خوكم. بهتون اطمينان ميدم جهان هرچي شانس و ثروت و سرزندگي داره، امسال به سمتمون هدف ميگيره.

شاد باشيد. برچسب نزنيد..نزنيد..! يه روزي ميشه كه همه اونچيزايي كه بهشون برچسب زدي ميذارن ميرن، اونوقت كمبود انرژي شو حس ميكنيا...