سلام. (بازم التماس دعا دارم! )...وبلاگ بدبخت من!! ...نميدونی چقدر حسوديم ميشه وبلاگ بقيه رو ميبينم.مخصوصا وبلاگ جنگليا رو! يه عالمه حرفای قشنگ تو ذهنمه ولی ارزشش بيشتر از ايناس که تو اين قالب نوشته بشه....اگه..اگه ميتونی اگه وقتشم داری يه قالب خوشگل برام طراحی کنی تا اخر عمر دعات ميکنم!