• ارزش آدما به اندازه چیزیه که اونو تحسین میکنن!
  • هروقت در مدیریت ، مردم حس کردن که تو داری بهشون زور میگی دلایلت رو براشون توضیح بده.
  • ما آدما با اون چیزی که در موردش نادانیم ، دشمنیم.

این جملات زیبا از کیه؟ حضرت علی/ نهج البلاغه.  بخاطر امتحان متونم مجبور شدم تفسیر نهج البلاغه رو بخونم. و این جملات بنظرم فوق العاده اومد. چنین مفاهیمی در دین مون داریم و میریم سراغ آنتونی رابینز و پائولو کوئلیو و...