• ساعت 12 شبه...ازدستش عصبانيم...چطور تونست بمن بي احترامي كنه...اشكهام روي صورتم ميغلتن...شايدم تقصير خودمه!...كاش صدف بيدار بود يه كم باهاش تلفني حرف ميزدم!...چيكار بايد بكنم؟...اگه بقيه جاي من بودن چيكار ميكردن...چقدر احتياج به درد دل دارم...و به راه حل...كامپيوتر روي ميز...درسته كه 40 تومن پول تلفن اومده !اما...connection...yahoomessenjer...Asia...سلام شب بخير...  ...چقدر بي تربيتن! اين سه چهار تا رو بايد ايگنور كنم!...بچه ها شده تا حالا تو يه جمع بهتون بي احترامي بشه؟ و احساس حقارت كنين...بحث آغاز ميشه...

  • ساعت 7 جمعه عصره...امتحان جاده سازي 1...جزوه ندارم. متن كتاب ثقيله...ميفتم! حتما ميفتم...اوه آقاي منعميان آنلاين شد!...جاده..مسير هادي..مسير قطعي..قوس..پيچ...ساعت 2نصفه شبه...پاس ميشم انشالله!

  • جاي تاسفه.نه؟ تازه ما قشر تحصيلكرده شيم.نه؟؟؟ بيايد برچسب نزنيم. بيايد راه درست هرچيزيو ياد بگيريم. بيايد فكر نكنيم چت جاي قرار و مداره! تا حالا قسمتDoobleدر Invironment چت رو باز كردين؟ يكي از بهترين محيط هاس برا درسي مثل جاده سازي فكر كنم هر استادي آرزوش باشه اينطوري جاده سازي درس بده.تا حالا عکس یه نفرو به صورت دراکولا ادیت کردی براش بفرستی؟ چند دقيقه خنده خستگي يه روز سخت رو از تن آدم در مياره. وقتي يه مشكلي داري معمولا چيكار ميكني؟ توي خودت ميريزي؟ به هيچ كس نميتوني بگي. معمولا دخترا ميونه شون با مشاوره بهتره چقدر پول مشاور ميدي؟ خيلي دلت ميخوا نظر ديگران رو بدوني. ميدوني كه كار سازه. همه تجربه هاي مشابهت رو داشته ن. ولي روت نميشه!....نميخوام بگم خوبه . بده.ولي يه بار تو زندگيت بيا درست استفاده كن. البته مثل من معتاد نشو! امتحانش كه ضرري جز افزايش پول تلفن نداره...