1. بنده یک معتاد چت هستم! که خودم رو در چت رومها کارشناس جامعه شناسی! معرفی میکنم و با مردم در باره سوالهایی که برا خودم پیش میاد مصاحبه میکنم و بهشون قول میدم نظرشون رو با اسم مبدل در پایان نامه جامعه شناسیم بیارم!! ( ضمنا بیاین سعی نکنیم به اعمال و چیزها برچسب خوب یا بد بزنیم. چت. اینترنت...اینا اگه درست استفاده بشن بد نیستن. چت بمنای گفتگو و تبادل نظره. شما ها هیچ وقت نیاز به گفتگو و دانستن نظر دیگران ندارین؟ هیچوقت سوال درسی براتون پیش نمیاد در حالیکه فقط به آیدی متخصص اون رشته دسترسی دارین؟ هیچوقت سوالی براتون پیش نمیاد که بخواین تو دنیای بزرگی مثل چت روم نظر همه رو بپرسین؟...چرا ما ایرانیها از هرچیزی جنبه منفی اونو یاد میگریم و یکی هم که میدونه داره درست ازش استفاده میکنه زیر سوال میبریم؟.......اینم برای کامنتهایی که چت رو جزو گناهان میشمرن!)
  2. کافیه دکتر نقدی رو گیر بیارم تا با دستهای خودم خفه ش کنم!!
  3. بی صبرانه منتظرم بیست و پنج سالم بشه تا چشمهامو لیزیک کنم و از شر لنز خلاص شم!
  4. مهمترین سوال زندیگم اینه که چرا بعضی از آدمها (!) نمیخوان به جز درخت،به چیز دیگه ای توجه کنن!
  5. تو این دنیا فقط با عشق میتونم زنده باشم. پول.قدرت. منزلت اجتماعی..اینا همه ش بهانه س.

هومن لطیفی /صدف/   مرد خاکی / حاج صالح! /مهدی/ به بازی شب یلدا دعوتتون میکنم