دزد اومد! گوشیمو برررد ،کیفمو زددد ،پلیس اومد، همسایه ها ریختن بیرون ، جیغ زدم!!هیجان.. هیجان نمیخوااااام، من گوشیمو دوس دارم ،گوشیمو میخوااااام!

امروز داشتم از دانشگا برمیگشتم خونه..نزدیکای خونه دیدم یه یارو موتوریه داره میاد دنبالم. کلید انداختم که برم تو خونه ، پیاده شد دوید لای در. من از اینور درو هل بده اون از اونور! هرچی جیغ زدم مامانم فکر کرده سوسکه!!اخر دسشو از لای در اورد کیفمو کشید برررردسونی اریکسون کا۷۵۰، یه پیراشکی! یه آینه و ..! کارت مترو! اخه اینارو میخواد چیکار؟؟

خلاصه کلی هیجانزده شدیم. ۱۱۰ اوردیم در خونه. همسایه ها ریختن بیرون، مامانم از اون موقع رفته تو فکر که چرا به داد جیغهای من نرسیده! (خدایی اگه یکی میومد در هل دادن در کمک کنه الان گوشیم خونه بود!) اینم از هیجان.

پلیس گفت اگه گوشیت نوکیا بود میشد یه کاری کرد ولی سونی اریکسون به هیچ وجه. دیگه رفته. بروخدارو شکر کن یارو نتونست بیاد تو و از این حرفا...

اندفعه نوکیا از این ارزونا میخرم. هروقت به این فکر میکنم که فلان وسیله ی من انقدر ارزش نداره که کسی بدزدتش، و تازه اگه بدزدنش هم چیزیو از دست ندادم ؛ معمولا دزدیده میشه!